Glede i Bergen - Stavanger varsler omkamp

Fagmiljøet i Bergen gleder seg over hjerneseieren til Haukeland. Men i Rogaland ruster de til omkamp.