Snikleser kjendisjournaler

Helseansatte snikleser kjendiser, kollegaers og venners journaler. Datatilsynet ber Helse Bergen skjerpe rutinene.