Lovet ti, en på plass

Byråden lovet beboerne i sentrum 10 nye returstasjoner. Elleve måneder seinere er bare en stasjon på plass.