Ordningen ikke god nok

Ordningen med Fritt Sykehusvalg er ikke god nok til at fastlegene vil anbefale den for pasientene.