Ansetter vassdragssjef

Byrådet vil opprette en egen stilling som koordinator for vassdragene i kommunen.