Kjemper for erstatninger i millionklassen

Statens risikerer å måtte betale erstatninger i mangemillionersklassen dersom nordsjødykkerne vinner rettssaken mot staten som startet i Oslo tingrett mandag.