Fikk nøkler til syke og eldre

Like etter at 51-åringen hadde sonet en bedrageridom, ansatte Bergen kommune ham til å kjøre ut mat til syke og eldre.