Helse Bergen får rustelefon

Som første helseføretak i landet oppretter Helse Bergen rustelefon for tilsette.