Over og ut for Dagskolen

Men de som går på skolen skal ikke miste tilbudet, bedyrer Fylkesutvalget.