Må offentleggjere alt om skutefesten

Vågsøy får no pålegg om å gje innsyn i rekneskapen for Tall Ships' Races. Kommunen får kritikk for å hindre offentleggjering.