Selvbetjent identifisering

Nå slipper du å identifisere deg til ansatte på innelands flyreiser.