Veidekke på Vossapakko

Arbeidet med tunnel forbi hårnålsvingane i Skjervet kan ta til i november, sannsynlegvis med Veidekke som entreprenør.