Utvider soneparkeringen

Nå kan du parkere gratis etter klokken 17.00. Fra månedsskiftet blir det en annen dans.