– Kan true rettssikkerheten

– Tolkeproblemene i barnevernet burde få nasjonal oppmerksomhet, sier Sølve Randal i barnevernet i Bergenhus.