Vannledning sprakk lekk

Vannet rant nedover Jonas Lies vei og Ibsens gate.