Flytter barn fra innvandrerskoler

Mobbing, vold og konflikter gjør at foreldre flytter barna bort fra bergensskoler med mange innvandrerelever.