- Staten må rydda opp i Sløvåg

Ingen veit når dei stinkande massane blir fjerna frå Sløvåg. Neste veke krev Gulen-ordføraren at staten grip direkte inn i saka.