Får neppe utsettelse

Lite tyder på at fanebæreren til Nordnæs Bataillon får utsettelse fra militæret. Innen 14 dager får han svaret.