Oppsving i utmeldinger

Utsending av valgkort har ført til at flere melder seg ut av Den norske kirke.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

I forrige uke ble det sendt ut valgkort til alle som er registrert som medlemmer i Den norske Kirke. Bakgrunnen er at Kirken ønsker at flere skal delta ved valget 14. september.

Oppmerksomheten rundt utsendingen har også fått en bivirkning ved at flere nå vurderer sitt forhold til Kirken. Bt.no har vært i kontakt med de største menighetene i Bergen, og alle rapporterer om en oppgang i antall utmeldinger.

– Vi har registret 41 utmeldinger hittil i august, mot cirka 13 på samme tid i fjor, sier servicesekretær Dagny Gilje Antonsen i Bergen Domprosti.

Åsane menighet har mistet 17 medlemmer, mot seks i samme periode i fjor. I Arna er det åtte personer som nå har bedt om å bli strøket fra listen.

– Dette har forbindelse med valgkortet. Folk tenker vanligvis ikke på at de er medlem, men nå har de kommet på tanken, sier Else Hjelme, personal og økonomikonsulent i Arna og Åsane prosti.

– Er veldig trist

Selve valgkortet kan ikke brukes til utmelding, bare til retting av feil i medlemsregistret. Utmeldingen må skje på en egen utmeldingsblankett, som skal sendes til det enkelte menighetskontor.

– Dette er ikke en henvisning om å vurdere sitt medlemskap i kirken, men en henvendelse om stemmerett, understreker informasjonssjef Gunnar Westermoen i Kirkerådet.

Likevel mottar Kirkerådet nå utmeldingsskjemaer daglig. Disse videresendes til kirkekontorene.

– Det kommer flere utmeldelser enn vanlig. Når folk får brev i posten, begynner de å tenke over sin relasjon til kirken. Noen utmeldinger hadde vi regnet med, men det er ikke så mange i den store sammenhengen, sier avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet.

_Les også:

Les også

Anmelder kirken for svindel

Anmelder kirken for svindel_

Selv om han ikke frykter noen stor medlemsflukt, synes han det er ille hvis noen melder seg ut som følge av det han kaller «uriktige medieoppslag».

– Det er veldig trist hvis oppslag av typen «kirken snylter til seg økonomi», har medvirket til at folk har fått et dårlig og uriktig inntrykk av Kirken. Det er bare tøv, sier Bekkelund, som ikke mener at Kirken har noe å beklage i forhold til medlemsrot.

12.500 feilregisteringer

Hittil har 12.500 personer varslet om at de er feilaktig oppført i kirkens medlemsregister. De fleste er personer som enten ikke er døpt, eller som allerede har meldt seg ut. En av dem er Miriam Andersen, som mener Kirken bruker «bokklubbtriks» for å øke medlemsmassen.

Da kirkens medlemsregister ble opprettet i 1998, tok Kirkerådet utgangspunkt i Folkeregistret. Ikke-medlemmer skulle lukes ut etter hvert, men dette er aldri blitt ryddet ordentlig opp i.

_Les BTs leder:

Les også

Medlemsjukset i kirken

Medlemsjukset i kirken_

– Kirken har ikke noe å oppnå med dette. Det er regjeringen som har opprettet registeret på denne måten. Kirken får tildelt midler til å løse oppgaver som politikerne har bestemt, blant annet gravforvaltning og vedlikehold av bygg.

Likevel er det slik at andre trossamfunn mottar støtte ut fra hvor mange medlemmer kirken har.

– For at det ikke skal gå ut over andre er også vi opptatt av at kirkens medlemstall ikke er uriktig stort, sier Bekkelund.

Human-Etisk Forbund mener at så mange som 50.000 nordmenn er oppført i kirkens register mot sin vilje.

Les også

Snikinnmeldt i kirken

Er du innmeldt i kirken uten å vite om det? Diskuter saken her.

Publisert: