Oppsving i utmeldinger

Utsending av valgkort har ført til at flere melder seg ut av Den norske kirke.