Barn søker hjelp via e-post

Mens krisetelefonen ofte brukes til tøysete samtaler, er det blodig alvor når barn og ungdom sender mail til Røde Kors.