Innbrudd hos Bybanen

Tyver har herjet på bybanekontoret, men det er neppe bybanemotstandere som har vært på ferde.