"Landssvikoppgjøret" etter slaget ved Alvøen

— kunne vært navnet på den nye nettutstillingen som gjennom historiske kilder viser oss hva som skjedde etter slaget ved Alvøen for 200 år siden.