Her starter hardkjøret

De gjør det frivillig: Tre døgn på sjøen og bare et par timers pause.