Heilstøypte bruer

Dei to bruene på E16 i Nærøydalen er ferdig støypte, og Mesta sine betongfolk kunne reisa heim i kveld.