Truet seg til fengsel – fordi han var sulten

Mannen fikk ikke penger fra sosialkontoret. Dermed slo han seg vrang og truet med å knuse kontoret – for å komme tilbake i fengsel og få mat.