- Det ble for farlig å rydde

Stor fare for nye ras gjorde at ryddingen av E16 ved Gudvangen ble stanset.