- Må undersøke navnebruken

FANA BYDELSSTYRE: Navneendringen for stoppet på Hop kan være i strid med Stedsnavnsloven og må undersøkes nærmere.