Har du sett Tequila og Lizzie?

Gifteklare Marianne Gudmundsen etterlyser sine to ringbærere.