Støtte til Helga

Streikevakter har omdøpt veien ved Laksevåg barnehage.