PC-en spiser av lærerpotten

PC-boomen i skolene gjør at utgiftene til vedlikehold, innkjøp og oppgraderinger eksploderer. Det betyr mindre penger til lærere.