Fortalte om mishandling hjemme – barnehagen gjorde ingenting

I flere år fortalte tre søsken barnehagepersonalet i Bergen om hvordan de ble slått og lugget hjemme. Først etter tre år gikk styreren videre med saken.

Publisert Publisert
  • NTB
  1. Leserne mener

Det første notatet om hva barna hadde fortalt om vold i hjemmet ble levert til barnehagestyreren i mars 2013. Styreren valgte å ikke melde fra om saken, skriver Bergensavisen.

Et nytt notat et drøyt år senere førte heller ikke til at saken gikk videre. Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk syv nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet. Først da denne styreren var sykmeldt, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling, og ifølge papirer avisen har fått innsyn i, dreier det seg blant annet om slag og lugging.

Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt. Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.

Publisert