Gav blaffen i helligdagsfreden

Førar av gravemaskin var ikkje populær i nabolaget.