Det var tirsdag 12. november at bombealarmen gikk på Norsk gjenvinning sitt anlegg på Mongstad. Som BT tidligere har omtalt, sto minedykkere fra Haakonsvern i flere timer og ventet på bombegruppen fra Oslo.

De ble varslet klokken 13.10, og bestemte seg for å ta rutefly fra Oslo klokken 14.45. De ankom anlegget på Mongstad klokken 17.02.

Ville sikre spor

I etterkant har justisminister Anders Anundsen (Frp) bedt Politidirektoratet om å redegjøre for håndteringen av situasjonen på Mongstad.

Politidirektoratet skriver at de bestemte seg for ikke å benytte seg av Forsvarets ressurser fordi de mente det ville gå like raskt å ta rutefly. De peker blant annet på at det tidligere har tatt to timer å få Forsvarets helikopter fra Rygge til Oslo. Politidirektoratet skriver også at de ba Forsvarets minedykkergruppe om å vente, for å sikre etterforskningen og å sikre spor.

«Situasjonen var ikke av en slik karakter, at det krevde noen øyeblikkelig handling,» heter det i redegjørelsen. Det blir pekt på at området var avgrenset og avsperret, og at det ikke var fare for menneskeliv eller store materielle verdier.

— Må finne bedre løsninger

Anundsen er fornøyd med redegjørelsen, og mener det ble tatt riktige avgjørelser i saken på Mongstad. Samtidig mener han eksempelet viser at de nasjonale beredskapstjenestene ikke forflytter seg raskt nok.

— Bombegruppen, beredskapstjenesten og hundetjenesten burde ha tilgang til raskere transport for å kunne utgjøre en reell nasjonal beredskapsenhet, sier Anundsen.

Justisministeren sier det nå jobbes med en ny helikopterstudie, der man utreder behovet politiet har for støtte i fremtiden.

— Eksempler som dette fra Mongstad er viktig, fordi det viser hva vi kan levere. Nå må vi finne løsninger for fremtiden som er bedre enn de vi har i dag, sier Anundsen.

Neppe bergensk bombegruppe

I etterkant av bombetrusselen på Mongstad gikk byrådsleder i Bergen Ragnhild Stolt-Nielsen (H) ut og sa at hun ønsket seg en bombegruppe i Bergen.

Anundsen sier innspillet tas med videre i arbeidet, men jobber først og fremst ut fra at nasjonale beredskapsressurser skal være samlet i Oslo.

— Vi har foreløpig ikke undersøkt hvorvidt det bør være en bombegruppe i Bergen. Det er viktig å analysere grundig før man kommer til en sånn konklusjon, det er store synergieffekter av å ha slike miljøer samlet, sier Anundsen.

Kortere responstid

Kaare Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, er glad for at de har fått gitt sin redegjørelse til Justisdepartementet, og er enig med Anundsen i at beredskapsenhetene må kunne rykke raskere.

— Dette er et tilbakevendende tema, og jeg tror løsningen er å få mer luftkapasitet til politiet sine ressurser, sier Songstad.

Han opplever at arbeidet med å få på plass bedre transportløsninger går i riktig retning.

— Flere forstår at vi ikke kan fortsette å ha det slik vi har det nå. Enten må politiet få mer ressurser, eller så må Forsvaret pålegges å bistå mer, sier Songstad.

Han understreker at han er fornøyd med det Forsvaret stiller opp med pr. i dag, men mener de er pålagt å levere for lite.

— Mer kapasitet og kortere responstid er det vi vil ha, sier Songstad.