Trafikkulykke på Sandsli

To biler involvert i påkjørsel bakfra.