Les også:

I november 2010 søkte renovasjonsselskapetBIR om å få bygge gjenvinningsstasjon på Oksadrepet på Hauge på Osterøy. Det ble starten på årelang strid.

105 underskrifter var ikke nok til å stoppe planene. Mandag 5. januar begynner byggingen.

Det nye anlegget er 12 ganger større enn Mjeldalen på Haus, men BIR sier de forventer omtrent samme trafikk. Det vil si cirka 50 kunder per dag i høysesongen og 5600 årlig.

Trodde det var en spøk

Naboene mener at pågangen vil bli langt større, særlig når Osterøybrua blir gratis 1. april 2015.

— Jeg trodde det var en spøk da jeg fikk varselet. Jeg ser rett ned på plassen. Jeg har brukt mange hundre timer på denne saken. Jeg er sliten av ikke å bli hørt, å bli ignorert, sier Arild Fotland.

Han og konen Øydis blir nærmeste nabo til anlegget. Avstanden er 15 meter. Fotland hevder at ingen i Norge bor nærmere et gjenvinningsanlegg.

SLIK SÅ DET UT FØR: Bildet er tatt i 2011. - Vi plukket blåbær og lekte der anlegget kommer. Vi hadde blant annet hytte og disse, sier Arild Fotland.
ARILD FOTLAND

Etter massive protester sa Bergen kommune nei en liknende plan i Hylkje i Åsane i 2008. Der var buffersonen 25 meter.— Det er et grovt overtramp. Når vi skal sitte og se på solen om kvelden, får vi et gjenvinningsanlegg i ansiktet. Jeg vil heller ha støy fra lekende barn, sier 55-åringen.

Han gikk til advokat og naboene tok første stikk. Formannskapet avslo søknaden fra BIR og Osterøy Entreprenør AS fordi bruken ikke var i samsvar med utbyggingsplanen.

Men rådmannen var positiv, og kommunen gjennomførte en omregulering.

Til slutt valgte flertallet i heradsstyret å si ja til planen, selv om mange av politikerne ikke hadde vært på befaring. Ordfører Kari Aakre (Ap) var inhabil siden hun sitter i styret i BIR.

Fotland og co koblet inn Sivilombudsmannen som bestemte seg å undersøke saken nærmere, men fant ikke grunn til å gripe inn.

Til slutt avviste Fylkesmannen klage fra desember i fjor, med henvisning til kommunalt selvstyre.

Mener motstanden har avtatt

Det har også vært hissig stemning på flere informasjonsmøter BIR har avholdt. På det siste i begynnelsen av desember var det få som møtte opp.

— Vi var forberedt på alt fra store protester til ingen fremmøtte. Men det kom fem personer og alle de ville ha ny gjenvinningsstasjon. Endelig fikk vi høre det vi har ventet på: «Bare sett i gang», «dette er positivt», «vi har ventet lenge», «det er en fin stasjon», sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

— Vi håper at vi kan tolke dette dithen at motstanden mot anlegget har avtatt. Osterøy kommune har nå gitt alle tillatelser og vi vil gjøre det vi kan for et godt naboforhold både i anleggsfasen og når stasjonen kommer i drift, sier driftssjef Kjell Espen Søraas.

SLIK BLIR DET: Omega Areal AS har utarbeidet tegninger for BIR.
OMEGA AREAL AS

Men de nærmeste naboene kan ikke forsone seg med verken prosessen eller resultatet.— Det er helt forferdelig. Jeg kan ikke gjøre noe. Det er ikke mer å gjøre. Det som er så fortvilende, er at de som skulle avgjøre det, ikke var og så på saken, sier Fotland.

Foruten advokatkostnadene, har han fått beskjed fra en eiendomsmegler at han må regne med 200.000 kroner i verditap på huset.

— Jeg vet hvem jeg skal stryke på listen, men jeg vet ikke om det er noen hjelp. Som innbygger har du ikke sjanse, sukker naboen Gisle Fotland.

Ombestemte seg

Det er ikke bare naboene har vært negative. I utarbeidelsen av kommuneplanen var ifølge Bygdanytt både konsulent, sakskomité og Osterøy industrilag negative til å bruke området til industri i det hele tatt, nettopp på grunn av de omliggende boligene og konflikten det ville medføre.

Høyre-politikeren Atle Solberg stemte for planutvalget, men ombestemte seg i heradstyret der han havnet i mindretall.

I mellomtiden hadde han vært på befaring. Han har også vært hjemme hos Arild Fotland.

Jeg hadde problemer med å gå for det. Det handlet om forholdet til de som bor rundt Atle Solberg (H)

— Jeg hadde problemer med å gå for det. Det handlet om forholdet til de som bor rundt. At de nærmeste aldri vil akseptere det, har jeg forståelse for, sier Solberg.

Det var bare tre medlemmer til stede da planutvalget leverte inn stilling. Lederen ble erklært inhabil fordi han er svigerfar til eieren av Osterøy Entreprenør som solgte området, mens et femte medlem hadde fravær.

— Alle vedtak er mer solide når det er flere til stede. Det var uheldig at vi var så få. Det er også uheldig at det historisk har vært for mye blanding av bolig og næring i dette området, sier Høyre-politikeren.

Han mener det er på tide på å se fremover.

— Det var en vanskelig sak, men nå må det gå sin gang. Det har vært en grundig prosess med veldig mye papirer, og jeg har stor tillit til at BIR gjør det på en måte som ikke er til sjenanse for naboene. Noe måtte det komme der. Det kunne vært både verre og bedre, sier Solberg.

OGSÅ OMSTRIDT: Det har også vært strid om avfallsdeponiet på Mjelstad på Osterøy. En nærmiljøgruppe hadde i 2008 registrert 180 dager med plagsom lukt fra avfallsdeponiet. De mente det luktet som råtne egg.
KNUT STRAND

Tok det billigste

Hauge var det billigste alternativet for BIR og naboene mener at de ikke har vurdert andre alternativer seriøst. Driftssjef Kjell Espen Søraas sier at Mjelstad, Gloppemyra og Odalsmyra var inne i bildet.

— Hauge ble valgt etter en samlet vurdering av beliggenhet, kostnader og byggmessige forhold, sier Søraas.

BIR har gjort flere tilpasninger for å roe gemyttene.

— Vi har valgt å forlenge bygget med 25 meter for å gi skjerming mot innsyn til stasjonen og mot eventuell sporadisk støy. I tillegg skal det etableres en jordvoll som skjerming samt støyskjermer, sier driftssjef Søraas.

BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen for cirka 350.000 i ni kommuner, og tilbyr også løsninger for næringslivet. Osterøy er den sjette største av eierkommunene med 7700 innbyggere.

Søraas sier at at anlegget kun er ment å betjene innbyggere på Osterøy.

— Vi har imidlertid erfaring for at kunder kan reise over kommunegrensene for å levere avfall dersom reiseavstand og åpningstider gjør slike valg hensiktsmessig, sier Søraas.

Han sier at stasjonen er et ledd i BIRs strategi om å etablere infrastruktur i kommunene for avfall som av hensyn til sin størrelse eller av miljøhensyn ikke skal kastes i avfallsbeholderen.

— Myndighetene stiller stadig strengere krav til håndtering av denne typen avfall. Den nye stasjonen er planlagt for å imøtekomme fremtidige krav. Den vil dessuten få brukthall slik at kunder som har gjenstander som andre kan gjøre bruk av, kan levere disse her for ombruk, sier driftssjefen.

BT har bedt rådmann Odd Ivar Øvregård i Osterøy om kommentar.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

UØNSKET UTSIKT: Øydis og Arild Fotland kommer til å se rett ned på den nye gjenvinningsstasjonen.
ODD MEHUS
HER FIKK BIR NEI: Denne planen ble forkastet i 2008 da komite for miljø- og byutvikling sa nei til en søknad om bygging av gjenvinnings- og mottaksstasjon for avfall på Hylkje. Avstanden til naboer var omtrent den samme som på Oksadrepet. Rådmannen på Osterøy sier at han ikke kjenner til denne saken.