Statoil refses for brudd på sikkerheten på Valemon

Petroleumstilsynet avdekket mangelfull sikkerhet ved Statoils splitter nye plattform.