Ber om tips om savnet 59-åring

Mann (59 savnet i området Nordre Toppe og Åsane. - Fredag morgen er rundt 100 personer satt inn i søket, sier politiet,