Manchester United-fans nektes å jobbe her

Det er dessuten et krav at man må kunne offsidereglen.