«Jeg er glad for at det er gjort en så grundig vurdering i denne komplekse saken», skriver legen, som får kritikk i Fylkeslegens konklusjon.

Han påpeker at det er brukt mange sakkyndige som har konkludert ulikt. Han skriver at han «vil ydmykt akseptere» kritikken.

Vil lære

«Når jeg får vedtaket til gjennomlesning vil jeg gå grundig gjennom konklusjonene med tanke på læring», skriver han til BT.

Helse Fonna sier at de tar Fylkeslegens konklusjon til etterretning og vil ikke kommentere saken ytterligere. Både de og legevakten på Stord har fått kritikk fra Rune Alsaker og familien. De sier de har forsøkt å komme i dialog med legevakten på Stord og ambulansepersonellet ved Helse Fonna.

— Her er det noen som har feilet på jobb. Likevel ville de ikke snakke med oss. Det var helt stille i den andre enden, sier Alsaker.

Beklager

— Hvis familien synes dialogen med oss har vært for dårlig, så beklager vi det. Jeg oppsøkte selv foreldrene hans hjemme, men da var de ikke der. Jeg har også snakket med faren hans på telefon, sier kommunelege i Stord, Lars Helge Sørheim.

Også politiet har etterforsket hendelsen som en såkalt undersøkelsessak, men henla den.