Monika-varslerens advokat: Tilfredsstillende endelig å bli hørt

Granskningsrapporten om Hordaland-politiets behandling av Monika-saken er en oppreisning for etterforskeren som slo alarm, sier advokaten hans.

Publisert Publisert

VARSLEREN VAR AVGJØRENDE: Advokat Jens-Ove Hagen representerer politietterforskeren som varslet om mangelfull etterforskning i Monika-saken. «Varslerens involvering av bistandsadvokaten i denne prosessen har vist seg å bli helt avgjørende for at Monika-saken ble gjenopptatt», heter det i granskningsrapporten fra Riksadvokaten. Foto: SCANPIX

  • Christian Nicolaisen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Advokat Jens-Ove Hagen representerer politietterforskeren som varslet om mangelfull etterforskning i Monika-saken. Varsleren fikk nei da han ba politiledelsen gjenåpne etterforskningen av Monika Sviglinskajas (8) dødsfall.

Først da etterforskeren kontaktet advokat Stig Nilsen, som har bistått moren til åtteåringen, skjedde det noe.

— Oppreisning for varsleren

— Det er nokså åpenbart at dette resulterer i en form for oppreisning for ham. Det skal sies at han har aldri vært ute etter å ta sine kolleger eller kritisere dem. Det som har vært hans anliggende er å slå alarm og få en forventet respons fra politidisitriktetes ledelse, som beklageligvis er uteblitt, sier Hagen.

Les også

Nå: Sterk kritikk av politiet i Bergen

Les også

Kripos utelukket selvmord

Han konstaterer at granskerne roser det arbeidet varsleren gjorde på eget initiativ. På side 20 i Riksadvokatens arbeidsgruppes rapport heter det blant annet:

«Varslerens involvering av bistandsadvokaten i denne prosessen har vist seg å bli helt avgjørende for at Monika-saken ble gjenopptatt».

— For ham er det tilfredstillende endelig å bli hørt, og at en objektiv gruppering av kompetente folk gir ham rett i de punktene han tok opp i sitt notat, sier advokat Jens-Ove Hagen.

Tema i rapporten

Etterforskerens interne varslingsnotat, som ble presentert for politiledelsen i Hordaland, er også tema i granskingsrapporten:

«Notatet er etter vår mening nøkternt og objektivt utformet. Det inneholder ingen kategoriske påstander, for eksempel om pågripelse av navngitt person eller at henleggelsen og henleggelsesbegrunnelsen åpenbart var uriktige.»

Og videre:

«... [Arbeidsgruppen har] vurdert dette til å inneholde samtlige av de viktigste momenter i etterforskningen; momenter som også har påkalt arbeidsgruppens interesse ...»

- Politimester kunne grepet inn

Varsleren i Monika-saken tok allerede i januar/februar 2014 kontakt med politimester Geir Gudmundsen, etter først å ha blitt avvist av politiadvokaten som henla saken. Granskingsleder Bjørn Soknes sa på mandagens pressekonferanse at politimesterens rolle ikke har vært tema for granskingen.

-Men det er helt åpenbart at politimesteren har kompetanse til å beslutte en gjenopptakelse. Det kan vi ikke se at han har gjort.Vi har ikke sett nærmere på hvorfor han ikke tok den beslutningen, sa Soknes.

Ikke overrasket

Stig Nilsen representerer Kristina Sviglinskaja, Monikas mor. Mandag skriver han i en pressemelding at det ikke er overraskende at Riksadvokatens arbeidsgruppe kritiserer den første etterforskningen.

— Det stemmer godt overens med den klare oppfatning vi hadde da den første etterforskningen fant sted, og da vi jobbet for å få saken gjenopptatt, sier han.

Kristina Sviglinskaja, mor til Monika, og bistandsadvokat Stig Nilsen. Foto: Ørjan Deisz

I mai 2014 begjærte Nilsen saken gjenåpnet. Han støttet seg blant annet på en svært kritisk rapport signert den tidligere Kripos-toppen Asbjørn Hansen.

Nilsen sier han ennå ikke har lest rapporten i sin helhet, men at han fulgte Riksadvokatens pressekonferanse.

— Granskingsgruppens rapport oppleves som en støtte og oppreisning til det Kristina og jeg, og andre som har vært tungt involvert i saken, har påpekt underveis.

Gruppen har i sin rapport pekt på en rekke mangler i politiets etterforskning. Blant annet at politiet for tidlig låste seg fast i en oppfatning om at Monika hadde tatt sitt eget liv.

Ber politiet ta lærdom

— Vi håper at dette kan være lærdom for politiet i den kritikken som har fremkommet og at noe slikt ikke skal skje igjen. Kristina sier at hun håper at dette kan bidra til at andre skal slippe å gå gjennom det hun har opplevd, sier Nilsen.

Bistandsadvokaten sier videre at moren først og fremst er opptatt av den nye etterforskningen av saken.

— For oss handler saken om at Monika er funnet død og vi ønsker å få svar på hva som hendte med henne. Det er derfor viktig å få frem at vårt fokus er på den nye etterforskningen og de svar vi kan få der. Der opplever vi at politiet gjør en grundig og samvittighetsfull jobb, og Kristina opplever at hun blir tatt på alvor, noe som egentlig burde ha skjedd da saken var fersk, sier Nilsen.

— Kristina er glad for at saken er kommet dit den er i dag, avslutter Nilsen.

Publisert