• VARSLEREN VAR AVGJØRENDE: Advokat Jens-Ove Hagen representerer politietterforskeren som varslet om mangelfull etterforskning i Monika-saken. «Varslerens involvering av bistandsadvokaten i denne prosessen har vist seg å bli helt avgjørende for at Monika-saken ble gjenopptatt», heter det i granskningsrapporten fra Riksadvokaten. FOTO: SCANPIX

Monika-varslerens advokat: Tilfredsstillende endelig å bli hørt

Granskningsrapporten om Hordaland-politiets behandling av Monika-saken er en oppreisning for etterforskeren som slo alarm, sier advokaten hans.