• OBS-VARSEL: Ekstremværet «Ole» vil få konsekvenser også for Vestlandet.

Nå kommer ekstremværet "Ole"

Tenkt deg ut? Nå øker vinden på.