Politiet i Hordaland får kritikk etter varslingssak

Ett kritikkverdig forhold, mener Politidirektoratets konsulenter. Nå skal politiet få ekstern hjelp.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men flere «uheldige forhold».

Det er hovedkonklusjonen etter at Politidirektoratets kartleggingsgruppe har konkludert i en av de fire varslingssakene som pågår i Hordaland politidistrikt.

To politijurister varslet i oktober om tre navngitte ledere i Hordaland politidistrikt. En av dem var visepolitimester Gunnar Fløystad.

Ett av de «uheldige forholdene» blir karakterisert som kritikkverdig håndtert ved retts— og påtaleseksjonen til politidistriktet.

- Håndtert annerledes

— Det de sier er kritikkverdig, knytter seg til konflikthåndtering mellom to enkeltpersoner. Det burde vært håndtert på en annen måte enn det ble, sier politimester Geir Gudmundsen.

Les også

- Trusler om straff og karrierestopp

Les også

Granskingene nærmer seg slutten

Han vil ikke gå inn på detaljer i undersøkelsen. Politiet skal nå engasjere eksterne konsulenter for å hjelpe i retts— og påtaleseksjonen.

— Vi skal sikre oss at vi gir ledelsen ved retts- og påtale ekstern støtte slik at de kan utøve ledelse, sier Gudmundsen.

Etter Monika

Hva den eksterne støtten skal være, sier han, er foreløpig uklart.

— Vi vet ikke konkret hva det skal være nå, men det skal vi finne ut, sier politimesteren.

Varselet ble sendt politimesteren 22. oktober, i kjølvannet av at en mann ble pågrepet i den mye omtalte Monika-saken. Med vedlegg var brevet rundt 200 sider.

Bakteppet

Monika-saken er et av bakteppene for kritikken i varselet. Et av eksemplene til varslerne, er hvordan en etterforsker som varslet internt om feil i etterforskningen, ble omtalt på et møte i politiet.

Varslerne oppfattet at visepolitimester Gunnar Fløystad rakket ned på etterforskeren. De kommer også med andre eksempler:

  • Lite rom for kritikk, som at medarbeiderundersøkelsen, som ga lederne svært dårlig resultat, ikke ble fulgt opp.
  • Ansvarsområdene blir skjevfordelt, som fører til unødvendig slitne medarbeidere
  • Trusler om økonomisk straff for ulydighet, for eksempel å bli tatt av vaktplan som ville medført 40.000 kr mindre i lønn.
  • Nyansatte er ikke blitt opplært.
  • Arbeidsoppgaver er blitt fratatt jurister uten videre beskjed, og nye arbeidsoppgaver er blitt gitt til andre over natten.
  • Misbruk av arbeidstid.
  • Løgner satt ut om varslerne.

Varsler 1: Ikke overrasket

Politiadvokat Line Skjengen er en av de to varslerne. Hun mener varselet er gjort om til personalsaker mot de tre lederne de har varslet om heller enn et varsel.

— Utfra den måten de valgte å håndtere dette, er jeg ikke overrasket over konklusjonene. Grovt sett er jeg fornøyd. Men jeg avventer å lese hele rapporten, sier Skjengen.

Foreløpig har ingen av de to varslerne fått tilgang til rapporten, men gitt en muntlig gjennomgang. I tillegg gikk Gudmundsen gjennom rapporten på et plenumsmøte for påtaleseksjonen torsdag.

Skjengen understreker at varselet har vært mot det de har ansett som ukultur i ledelsen.

— Varselet har gått på ledelsen i politidistriktet, og vi har brukt eksempel fra vår egen ledelse på påtaleseksjonen. I varselet har vi vært klare på at vi trives på jobb og at arbeidsmiljøet er godt, sier hun.

Varsler 2: «Ledelsesvakuum»

Den andre varsleren, også politiadvokat, ønsker ikke å stå frem med navn. Hun fikk også en redegjørelse, men ikke hele rapporten, og stiller seg flere spørsmål.

— Vi fikk vite at Politidirektoratet valgte ut noen episoder. Men vi varslet på ukultur, ikke på personlige enkeltepisoder. Når de omtalte hendelsen jeg tror er den anser som kritikkverdig, hørtes den mer alvorlig ut. De snakket om hvordan vedkommende ble satt i «total ledelsesvakuum» over lang tid, der alle tre lederne var involvert, sier hun.

Etter loven skal «arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas». Politijuristenmener måneder i et slikt ledelsesvakuum er et klart lovbrudd.

Hun reagerer også på hvordan Politidirektoratet har kalt hendelsene uheldige eller kritikkverdige, begreper som ikke finnes i arbeidsmiljøloven.

— De kan ikke ha vurdert lovbrudd når de har valgt andre kategorier enn dem som er i loven, sier politijuristen.

Ifølge henne er også en del av varselet - som omhandler visepolitimester Gunnar Fløystad - ikke vurdert av Politidirektoratets gruppe.

En av flere

Denne varslersaken er en av flere undersøkelser om eller av Hordaland politidistrikt for tiden.

Mandag kommer Riksadvokatens gruppe med sine konklusjoner om hvordan politiet håndterte etterforskningen etter Monika-saken. Monika Sviglinskaja ble funnet død i november 2011. Saken ble henlagt som selvmord, og siden nektet gjenopptatt i lang tid.

Saken ble tatt opp på nytt i mai 2014. I oktober ble en mann pågrepet etter DNA-treff.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt konstaterer at politidistriktet får kritikk av Politidirektoratet. Foto: ODD NERBØ

Publisert