Grieghallen har de siste dagene fått kraftig kritikk, etter at byens storstue aksepterte kjønnsdelte innganger under den islamske Eid-feiringen i høst. Diskrimineringsombudet har fått to henvendelser om saken. Den foreløpige konklusjonen er at det ikke er grunn til å refse kommunen.

Les også:

— Ikke viktig for moskeen

«Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion», skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i en foreløpig vurdering.

Ombudet legger vekt på at «separate innganger har en religiøs begrunnelse». Men styreleder Sajjad Younas i Bergen Moské, sier det ikke er viktig for dem at menn og kvinner bruker hver sin dør.

Han er oppgitt over kritikken de siste dagene.

— Jeg er veldig overrasket over at folk skriver innlegg i avisen uten å ha vært til stede og uten at de aner hva som foregikk. Det er riktig at det var separate innganger for menn og kvinner, men innenfor dørene kom alle inn i samme rom, der menn og kvinner var blandet, sier Younas.

Sterke reaksjoner

Han sier det ikke er noe problem dersom Grieghallen eller andre utleiere i fremtiden krever felles innganger for begge kjønn. Moskeen vil derimot holde fast ved at kvinner og menn må be hver for seg.

— Vi kan ikke bøye oss når det gjelder hvordan religionen sier at vi skal gjennomføre bønnen, sier Younas.

STYRELEDER: Mange barnevogner gjorde at kvinnene fikk egen inngang i Grieghallen, sier styreleder Sajjad Younas i Bergen Moské.

— Hvorfor var det kjønnsdelte innganger i utgangspunktet, når alle likevel kom inn i samme rom?

— Dette var en stor forsamling på 2000 mennesker som skulle inn i et lokale, og da måtte vi bruke flere innganger. Mange av kvinnene hadde barnevogner, og da var det mest praktisk å gjøre det på den måten.

Arrangementssjef Rolf Skogstrand i Grieghallen sier han har fått mange reaksjoner etter debatten i BT de siste dagene.

— Det er en indignasjon blant mange over at noen praktiserer en kulturell og religiøs virksomhet som er vanskelig å forstå og svelge. Jeg har stor forståelse for de følelsesmessige reaksjonene. Men vi har alltid praktisert at hvem som helst kan leie Grieghallen til hva som helst, så lenge det er innenfor norsk lov.

IslamNet fikk nei

- Universitetet i Oslo sa i 2013 nei til å la IslamNet bruke deres lokaler, blant annet fordi de praktiserer kjønnssegregering på møtene. Har ikke dere noe verdigrunnlag på samme måte som UiO?

— Nei, vi skal være så verdinøytrale som mulig, og vi har fått få eller ingen reaksjoner på den praksisen vi har fulgt gjennom 37 år. Men nå har vi bestilt en juridisk betenkning for å få avklart om vi må forholde oss til dette på en annen måte.

- Hvorfor skal Bergen kommune legge til rette for kjønnssegregering i offentlige bygninger?

— Spørsmålet er om man skal nektes å utøve religion i offentlige bygg. Hvem er det i så fall som skal avgjøre at religionsfriheten ikke gjelder i Grieghallen?

- Hva med Chippendales?

Skogstrand spør om Grieghallen også burde sagt nei til å la stripperne Chippendales opptre i storstuen.

— Chippendales står for et kvinnesyn som noen vil mene er moralsk forkastelig. Hvor skal grensen gå for vår moralske indignasjon? Skal vi også si nei til kristne menigheter som har et gammeldags kvinnesyn? Vi forfekter et prinsipp om religionsfrihet, og hvis det bare skal gjelde for noen, er det ikke et prinsipp.

DISKRIMINERENDE? Grieghallen sier ja til både Bergen Moské og Chippendales.
MARITA AAREKOL (ARKIV)

Eiendomsdirektør Even Berge på Universitetet i Bergen, sier de ikke har tatt stilling til om de vil låne eller leie ut lokaler til organisasjoner som driver kjønnsdelte aktiviteter.— Vi har ikke tatt stilling til problemstillingen, men vi kommer til å ta en diskusjon på det nå. I utgangspunktet ønsker vi ikke den typen kjønnsskille, sier Berge.

- Gammeldags kvinnesyn

Fremskrittspartiets Ungdom er blant dem som har reagert sterkt på hvordan Eid-feiringen i Grieghallen ble avviklet.

— En slik kjønnssegregering er uttrykk for et gammeldags kvinnesyn som Vesten har forlatt for lenge siden. Byråd Julie Andersland sier hun er for mangfold og åpenhet, men å tillate segregering på bakgrunn av kjønn er ikke åpenhet. Hun gir et signal om at muslimer ikke kan regne med drahjelp fra norske kvinner i likestillingsarbeidet, sier formann Marte Monstad i Bergen FpU.

Hun viser til at byrådsplattformen slår fast at ingen innbyggere skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn.

— Spørsmålet er hvordan man hadde reagert hvis noen hadde segregert på bakgrunn av hudfarge. Da ville nok pipen fått en annen låt. Segregering er feil vei å gå, og ikke noe man skal tillate.

- Er det et liberalt standpunkt at myndighetene bør legge seg opp i hvordan en privat organisasjon bruker et forsamlingslokale?

— Det er ikke en liberal verdi å være naiv. Hva de gjør i sin egen menighet vil ikke jeg legge meg opp i. Men jeg vil ikke leie ut byens storstue som er offentlig eid og betalt av skattebetalernes penger til et arrangement som bevisst diskriminerer kvinner.