• Sebastian Schwalbach fra Kirkens Bymisjon er prosjektleder for akuttovernattingstilbudet i Kong Oscars gate. FOTO: Marita Aarekol

«Fant» en halv million kroner til mer akuttovernatting i Bergen

Et spleiselag mellom staten, kommune og bymisjonen sikrer 450.000 kroner til videreføring av fattigovernatting i Bergen.