• (1/2)
    ÅPNINGEN: Monica Mæland legger ned grunnsteinen for den nye bossterminalen i Jekteviken, sammen med Martin Nilssen Blytt fra Ungdommens bystyre. FOTO: Leif Gullstein.

- Rottenes tid er over i sentrum

Grunnsteinen for den nye bossugsterminalen ble lagt ned i Jekteviken. Skal revolusjonere avfallshåndteringen.