- Bergenserne var vel så aktive som strilene i opprøret

Strilekrigen i Bergen i 1765 var langt mer enn et opprør fra fattige bønder i Nordhordlen. Bergensere deltok i tumultene i større grad enn det som hittil har vært kjent.