.... mens Benjamin (5) og Ingrid (7) reddet Fana-bålet

Hva gjør man når tunge regnskyer truer sankthansfesten? Jo, man kjøper inn partytelt på nabolagets regning, og lager fest likevel.Det var ballonger. Pølser på grillen. Og grøftegraving.