Bergen avviser flybombing på Mjølfjell

Reiselivsnæringen profilerer seg med berikelse, ny energi, og harmoni. Bombing fra fly i Mjølfjell-området står i sterk kontrast til dette, mener byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.